Το γραφείο μας, σας προσφέρει ασφαλιστικές υπηρεσίες στη Λάρισα. Τα ασφαλιστικά μας γραφεία λειτουργούν πάνω από 35 χρόνια. Βασική  λειτουργία της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών σε ασφαλιστικά και χρηματοοικονομικά προγράμματα.

Σκοπός μας να παρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες μας και προσωπική εξυπηρέτηση κατά τη διάρκειας ισχύος του συμβολαίου του.

Το ασφαλιστικό μας γραφείο αναλαμβάνει: ασφάλειες ζωής, γενικές ασφάλειες, ατομικές ασφαλίσεις, ασφάλειες αυτοκινήτων, ασφάλειες πυρός, ασφάλειες σεισμών.

Γραφείο Λάρισας

Γραφείο Λάρισας